Hi, I'm Alysha!
Ano Ang Higit Na Mahalaga-KAYAMANAN,KALUSUGAN O KARUNUNGAN!

KAYAMANAN-

Ako po ang kayamanan.Na laging hinahangad.Ng lahat ng tao.Lalo na ang mga mahihirap .At mayamang-mayaman man ako pa rin ang iyong hanap.Ako parin iyong hanap.Sapagkat dahil sa akin kaunlara’y nagaganap..

KARUNUNGAN-

Mayamang-mayamang ka man.Kung dunong na may salat.Kayamana’y mauubos kundi alam ang paghawak.At malusog na malusog man.Ay papayat karing tiyak.Pagkat kulang ka sa dunong na ukol sa pag-iingat.Katunayan lamang itong.Higit akong mahalaga kaysa libong kayamanan sa daigdig nakikita….

KALUSUGAN-

Kayamanan ay aanihin.Kung katawan ay lanta?.Sa kaunti mong gagawin agad pagod na pagod na.Karunungan ay aanihin.Kung lusog ay kulang ka?.Walang lakas sa pagawa’t.Kulang na kulang sa sigla.Sa pagawa ay may tagal.Pagkatawan ay malakas .Kaya ikaw ay yayaman din.Kung masipag na masipag.Iyan naman karunungan.Ay magiging iyong ganap.Kung may angking kalusugang.Panlaban sa mga hirap……

SO WHAT DO YOU THINK GUYS WHAT WILL YOU CHOOSE? :D


KAYAMANAN

KARUNUNGAN

KALUSUGAN